Pożyczka
gotówkowa,
którą możesz
otrzymać
jeszcze dziś!

Wypełnij formularz i sprawdź,
jakie firmy mogą udzielić Ci pożyczki.

Zaznacz wszystkie zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MR moich danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych, w tym również w celach marketingowych podmiotów trzecich. Pełna treść

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail wiadomości marketingowych, w tym informacji handlowych wysyłanych przez MR w imieniu własnym oraz na zlecenie innych podmiotów.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany numer telefonu wiadomości marketingowych, w tym informacji handlowych wysyłanych przez MR w imieniu własnym oraz na zlecenie innych podmiotów.

Powyższe zgody dotyczą przesyłania Ci wiadomości związanych z pożyczkami. W każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody. Dbając o Twoje poczucie bezpieczeństwa, przygotowaliśmy politykę prywatności, która rozwieje Twoje wszystkie wątpliwości.

Minimalny okres spłaty pożyczki 91 dni.

Maksymalny okres spłaty pożyczki 60 miesięcy

RRSO wynosi 17,28% (przeciętnie). Wysokość RRSO zależy od pożyczkodawcy, który zdecyduje się udzielić Ci pożyczki.

 

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie Mateusz Rau, ul. Gen. W. Sikorskiego 15/3, 65-454 Zielona Góra, NIP: 9291830715. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach odpowiadającym wyrażonym przez Ciebie zgodom. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez administratora, chyba, że wcześniej wycofasz udzielone zgody, co spowoduje usunięcie danych z bazy. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

W każdej chwili będziesz mógł również wycofać udzielone zgody. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by otrzymywać wiadomości związane z ofertami pożyczek

Reprezentatywny przykład pożyczki.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. dla przedstawionej propozycji kredytu gotówkowego w kwocie 10 000 zł (całkowita kwota kredytu) udzielonego na okres 36 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 4.99%, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 15.02.2017 r. są następujące: całkowity koszt kredytu wynosi 1969.67 zł i obejmuje prowizję za udzielenie kredytu 1087.35 zł, odsetki 874.22 zł, opłatę za przelew środków z tytułu kredytu na rachunek Klienta 0.00 zł. Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 12.80%, całkowita kwota do zapłaty 11969.67 zł, wysokość 35 równych, miesięcznych rat to 337.19 zł, wysokość ostatniej 36 raty wynosi 337.22 zł.

Opłaty i RRSO.

Do wyliczenia RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, jest konieczna wiedza o RSO - rocznej stopie oprocentowania oraz wszystkich opłatach wynikających z umowy z pożyczkodawcą. Dla pożyczek krótkoterminowych RSO wynosi zwykle czterokrotną wartość stopy lombardowej NBP. Pozostałe koszty stanowią: prowizje, opłaty przygotowawcze i ubezpieczenie. Są one różne w zależności od firmy pożyczkowej i muszą zostać wykazane w umowie podobnie jak wyliczona wartość RRSO. Jest to obowiązek narzucony przez prawo (m.in. ustawę o kredycie konsumenckim).

Konsekwencje w przypadku braku płatności lub opóźnień w płatnościach.

Sytuacja finansowa pożyczkobiorcy może się zmienić na tyle niekorzystnie, że nie będzie w stanie spłacić pożyczki w wyznaczonym terminie. Większość firm bierze to pod uwagę i dlatego oferuje swoim Klientom możliwość przedłużenia spłaty pożyczki. Klienci w pierwszej kolejności powinni skorzystać z tej opcji, aby uniknąć konsekwencji z tytułu przekroczenia terminu spłaty pożyczki. Większość firm udzielających pożyczek w przypadku braku spłaty pożyczki w określonym terminie płatności (o ile termin płatności nie został przedłużony po dokonaniu odpowiedniej opłaty za przedłużenie pożyczki) będzie naliczać Pożyczkobiorcy opłatę karną, której wysokość zostanie ustalona w umowie np. w wysokości 0,5 % kwoty pożyczki za każdy dzień opóźnienia oraz dodatkowo koszty czynności windykacyjnych. Ponadto należy liczyć się, że przekroczenie terminu spłaty wpłynie na ocenę zdolności kredytowej. Negatywna historia kredytowa ogranicza swobodne funkcjonowanie na rynku konsumenckim i utrudnia korzystanie z usług finansowych. Każda firma pożyczająca posiada procedury odzyskiwania wierzytelności, które wobec klientów z premedytacją unikających spłaty, z reguły powodują wszczęcie postępowania windykacyjnego, które może zakończyć się rozprawą sądową z nakazem komorniczym. Niedotrzymanie terminów spłaty pożyczki daje także możliwość umieszczenia negatywnego wpisu w Biurach Informacji Kredytowych.

Zasady przedłużania pożyczki.

Aby przedłużyć okres spłaty pożyczki należy skontaktować się z pożyczkodawcą oraz dokonać opłaty prowizji i ubezpieczenia oraz odsetek za dodatkowy okres. Zazwyczaj istnieje możliwość wielokrotnego przedłużenia zaciągniętej pożyczki pod warunkiem przestrzegania zapisów umowy.

Polityka odpowiedzialności udzielania kredytów.

Pożyczki udzielane są tylko osobom, w stosunku do których stwierdzi się, że są w stanie tę pożyczkę spłacić . Sprawdzana jest zdolność kredytowa oraz historia kredytowa. Sposób sprawdzania zdolności kredytowej Klienta może się różnić w zależności od firmy pożyczkowej. Ogólnie wymagania dotyczą : ukończenia 18 roku życia, obywatelstwa RP, wysokości dochodu, posiadania konta bankowego i telefonu komórkowego. Klienci przed podpisaniem umowy powinni szczegółowo zapoznać się z jej treścią, zwłaszcza w punktach dotyczących wysokości opłat oraz terminu spłaty.

Portal www.szybkopozycz.pl nie udziela pożyczek. Jest tylko pośrednikiem pomiędzy pożyczkobiorcą, a pożyczkodawcą.

Zgodność z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi pożyczek.

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia kredytodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.